aksilik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rückschlag · diğer çevirileri

aksilik Rückschlag

Küçük bir aksilik.

Ein kleiner Rückschlag.

Küçük bir aksilik yaşadın sadece.

Das ist nur ein kleiner Rückschlag.

Psikopatlar bu tür aksiliklere karşı kayıtsız kalabilir.

Psychopathen können diese Form von Rückschlägen anders aufnehmen.