aksine için Türkçe-Almanca çeviriler:

aber · im Gegenteil · sondern · diğer çevirileri

aksine aber

Ama ben senin aksine lanet bir haritayla doğmadım. Bu yüzden hepsini denedim.

Aber ich wurde leider ohne Wegangaben geboren, also habe ich alles ausprobiert.

Ama ünlü avukat Clarence Darrow aksini ispatladı.

Aber Clarence Darrow bewies das Gegenteil.

Ama eğer şimdi, hep şu anda kalsaydı o zaman bu şimdiki zaman değil, aksine sonsuzluk olurdu.

Wenn aber die Gegenwart immer gegenwärtig wäre und nicht verginge, dann wäre sie nicht Gegenwart, sondern Ewigkeit.

aksine im Gegenteil

Tam aksine Bayan Shaw.

Im Gegenteil, Ms. Shaw.

Tam aksine, ben de kalıtımsal devlik hastalığı var.

Ganz im Gegenteil. Ich leide an vererbtem Riesenwuchs.

aksine sondern

Bu bir eşcinsel fıkrası değildi, aksine bir Avustralya fıkrasıydı.

Das war kein Schwulenwitz, sondern ein australischer Witz.

Ama eğer şimdi, hep şu anda kalsaydı o zaman bu şimdiki zaman değil, aksine sonsuzluk olurdu.

Wenn aber die Gegenwart immer gegenwärtig wäre und nicht verginge, dann wäre sie nicht Gegenwart, sondern Ewigkeit.