alışılmadık için Türkçe-Almanca çeviriler:

ungewöhnlich · ungewohnt · diğer çevirileri

alışılmadık ungewöhnlich

Bazı alışılmadık fiziksel bozukluklar meydana gelmiş.

Einige ungewöhnliche physische Missbildungen sind aufgetreten.

Alışılmadık bir aygıt.

Ein ungewöhnliches Gerät.

Üç nötron yıldız kümesi pek alışılmadık.

Eine Gruppe Neutronensterne. Sehr ungewöhnlich.

alışılmadık ungewohnt

Acımasız ve alışılmadık.

Unbarmherzig und ungewohnt.