alış için Türkçe-Almanca çeviriler:

Nehmen · Kaufen · Kauf · Einkaufen · Empfang · Einkauf · diğer çevirileri

alış Nehmen

Hadi, beyler, bir çift alın beyler, bir çift.

Kommt schon, Gentlemen, nehmt ein Paar, Jungs, ein Paar.

Kim bir gökkuşağı alabilir

Wer nimmt einen Regenbogen

Hayranlara teşekkür gecesi, burada, K-Bal'da çok ciddiye aldığımız bir olaydır.

Fan-Anerkennungsnacht" ist eine Veranstaltung, die wir sehr ernst hier bei K-Bal nehmen.

alış Kaufen

İş görüşmesi için yeni bir gömlek almalıyım

Ein neues Hemd für ein Bewerbungsgespräch kaufen.

Hepsini de bu sabah almış.

Alle heute Morgen gekauft.

Her şeyini mavi renkte aldı.

Sie kaufte Violeta alles in Blau.

alış Kauf

Onu benim için alın.

Kauf ihn für mich.

Yeni kıyafetler al.

Kauf neue Klamotten.

Bir aksam gazetesi al, bir sise de süt.

Kauf eine France-Soir und eine Flasche Milch.

alış Einkaufen

İyi bir eş, markete gidip alırdı.

Eine gute Ehefrau würde einkaufen gehen.

İnternetten pantolon aldık.

Online Hosen einkaufen.

Lola biraz alış veriş yaptı.

Lola war ein wenig einkaufen.

alış Empfang

Kontrol merkezi alıcısı, burası ince denetim.

Kontrollzentrum Empfang, hier ist Hauptkontrolle.

Ayağa kalk ve onu al.

Steh auf und empfange!

alış Einkauf

Artık sadece Japon doktorlar ürünü satın alabilecek.

Nur japanische Ärzte dürfen diesen Einkauf tätigen.