alıcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Käufer · Empfänger · Abnehmer · Receiver · diğer çevirileri

alıcı Käufer

Başka bir alıcı bulacaksın.

Finden Sie einen anderen Käufer.

Bir alıcı arıyor.

Sie sucht einen Käufer.

O yüzden ya gidip Pegasus'u geri getir ya da başka bir alıcı bul.

Also entweder holen Sie Pegasus zurück oder finden einen anderen Käufer.

alıcı Empfänger

Voltaj düşüklüğü bloğunuzdaki tüm alıcıları yakmış.

Der Spannungsabfall schmorte alle Empfänger durch.

Ya da satıcıyı ve alıcıyı gammazlarsın.

Oder du verrätst Absender und Empfänger.

Kalbi genel bir alıcı için mi alacağız, yoksa alıcı burada mı?

Entnehmen wir das Herz für U.N.O.S. oder ist der Empfänger hier?

alıcı Abnehmer

Allah vergisi hâlinle alıcı bulamazsın.

Deine Aussteuer findet keinen Abnehmer.

Bu Yero'nun işi, alıcının değil.

Das ist Yero, nicht der Abnehmer.

alıcı Receiver

Orada hâlâ bir alıcı var mı?

Ist da noch ein Receiver?