alınmasın

Kimse alınmasın ama Kate Moss ile çıkmak İngiltere'de bir yasa gibi.

Nichts für ungut, aber mit Kate Moss ausgehen, ist eine Art Gesetz in England.

TYMB alınmasın, ama basit gerçek şu ki, bir şeyi gözden kaçırmış olmalılar.

Nichts gegen TARU aber die simple Tatsache ist, sie müssen etwas übersehen haben.

Barney, Robin alınmasın ama, o kadar komik değildi.

Barney, nichts gegen Robin, aber so witzig war das nicht.

Neden her türlü önlem alınmasın?

Warum nicht jede Vorsicht walten lassen?