alıyorsunuz

K-İ-L-İ-S-E-Y-İ D-E-V-L-E-T-T-E-N A-Y-I-R-M-A-M-A.

A-N-T-I E-N-T-S-T-A-A-T-L-I-C-H-U-G-S A-R-I-A-N-I-S-M-U-S.

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Tüm birimler, kırmızı alarmı kaldırın.

Alle Decks Alarmstufe Rot aufheben.

Octavian'a bir mesaj göndermek istiyorum.

Ich möchte Oktavian eine Nachricht schicken.

Hesaplarının, personel kayıtlarının, önemsiz verilerin yedeğini alıyoruz.

Wir sichern ihre Buchhaltungsdaten, Belegschaftsdaten, unkritisches Zeug.

Ekselânsları, bu koşullar altında bizimle Coruscant'a gelmenizi öneriyorum.

Eure Hoheit, unter diesen Umständen solltet Ihr nach Coruscant mitkommen.

O silahlar Çeçenistan veya Gürcistan'a gidiyor olabilir.

Diese Waffen könnten nach Tschetschenien oder Georgien gebracht werden!

Hayır, sen a-rı-za-lı-sın beah.

Nein, duhuhu bist schi-scha-scheiße.

Yarın yedi Atrian'a yeni özgürlükler verilecek.

Morgen werden sieben Atrianern neue Freiheiten gegeben.

Ta-er al-Sahfer'in katili bir şekilde hâlâ nefes alıyor.

Irgendwie atmet Taer Al-Sahfers Mörder immer noch.