al için Türkçe-Almanca çeviriler:

haben · erhalten · rot · diğer çevirileri

Al

al haben

Bir bardak su alabilir miyim, lütfen?

Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?

Harika bir Noel ağacı aldınız.

Haben Sie ein wundervolles Weihnachten.

Bay Dawson, şu kaçıranlardan bir haber aldınız mı?

Mr. Dawson, haben Sie inzwischen etwas von den Kidnappern gehört?

al erhalten

Hayır, ben herhangi bir mesaj almadım.

Nein, ich habe keine Nachricht erhalten.

Bu silahları ne zaman aldılar?

Wann haben sie diese Waffen erhalten?

Bir Kardasyan yük gemisinden yardım çağrısı aldık.

Wir erhielten ein Notsignal von einem cardassianischen Frachter.

al rot

Koyu kırmızı güç alanını kullandılar.

Sie benutzten ihr rotes Kraftfeld.

Hayır, hayır Tereddütlü'nün saçı kızıl ve kısa bir süre Meksika donanmasında görev aldı.

Nein, nein, Shilly-Shally hat rotes Haar und hat kurz in der mexikanischen Navy gedient.

Hayır, kırmızı olanı al.

Nein, nimm den roten.