alacağız

Tombul Çocuk Enerji İçeceğini Yudumlarken Alman Kurdu Tenis Topu Fırlatıcısını Çalıştırıyor.

Deutscher Schäfer aktiviert Tennisball-Kanone, "während fettes Kind Energydrink schlürft.

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

Bir bardak su alabilir miyim, lütfen?

Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?

Altı ay sonra, eğer herkes hemfikir olursa onu resmi olarak da evlatlık alabilirsiniz.

Nach sechs Monaten, wenn alle zustimmen, können Sie ihn offiziell adoptieren.

Bir bardak su alabilir miyim?

Kann ich ein glas wasser bekommen?

Sadece derin bir nefes al, gözlerini kapat, ona kadar say.

Atme einfach tief ein, schließe deine Augen, zähle bis zehn.

Bazen objeler insanlara korkunç, ağza alınmayacak şeyler yapıyorlar.

Manchmal, Artefakte sie vermögen Menschen furchtbare, unsagbare Dinge anzutun.

Bir şişe şarap daha alabilir miyiz?

Könnten wir noch eine Flasche Wein bekommen?

Şimdi, derin bir nefes al.

Jetzt atme einfach tief ein.

En azından bir sigara alabilir miyim? Ne?

Kann ich wenigstens eine Zigarette bekommen?