alakasız için Türkçe-Almanca çeviriler:

irrelevant · diğer çevirileri

alakasız irrelevant

Dinsel mecazlar alakasız.

Sprichwörter sind irrelevant.

Bu konumuzla alakasız bir soru.

Die Frage ist irrelevant.

Bu alakasız ve onur kırıcı.

Das ist irrelevant und beleidigend.