alan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Felder, Feld · Bereiche, Bereich · Gebiete, Gebiet · an · Platz · Raum · gegend · Käufer · Fläche · Ort · Bezirke, Bezirk · Fleck · Flächen · Terrain · diğer çevirileri

alan Felder, Feld

Çocuklar elektromanyetik alanları hissedebilir, John.

Kinder können elektromagnetische Felder spüren, John.

Manyetik bir alan içerisinde likit hidrojenden gecmis.

Verschieben des flüssigen Wasserstoffs ein magnetisches Feld.

Biz bir alana iniş yaptık, GPS devre dışı.

Wir sind auf einem Feld gelandet, GPS ist ausgefallen.

alan Bereiche, Bereich

Bütün birimler alanı boşaltın.

Alle Einheiten, räumt diesen Bereich.

Bu da problemli bir alan.

Auch ein schwieriger Bereich.

Andy çalışanları korunaklı alanlara sevk ediyor.

Andy verlegt Mitarbeiter in abgeschirmte Bereiche.

alan Gebiete, Gebiet

Gelişmemiş bir alanda yeni bir sanayi.

Eine neue Industrie betritt ein neues Gebiet.

O senin alanın.

Ist dein Gebiet.

Ben sana her alanda koyarım lan!

Ich schlag dich aufjedem Gebiet.

alan an

Alanın etrafını yarık izleyicilerle çevirin.

Bringt überall Spalt-Überwachungsgeräte an.

Sana yalan söylüyorum, Alan.

Ich lüge dich an, Alan.

O da birleşik alanlar kuramını yıllarca çözemedi.

Er hing Jahrzehnte an der vereinheitlichten Feldtheorie fest.

alan Platz

Yeni insanlar geliyor, bu alana ihtiyacımız var.

Es kommen neue Leute, und wir brauchen den Platz.

Parti yoldaşı AIbert Forster şu anda alana teşrif etmişlerdir.

Soeben betritt der Parteigenosse Albert Forster diesen Platz.

"Sakat alanı artık senindir.

Der Krüppel-Platz gehört jetzt dir.

alan Raum

Ona biraz alan verin.

Gebt ihr etwas Raum.

bağlantıları hukuksuz bir alan değildir.

Das Netz ist kein rechtsfreier Raum.

Personel, Alanı derhal boşaltın

Personal: das Gebiet sofort räumen.

alan gegend

Büyük bir alanı!

Eine große Gegend.

Skye, bu alanda gerçek zamanlı uydu gözlemine ihtiyacımız var hemen.

Skye, wir brauchen Echtzeit-Satelliten-Überwachung für diese Gegend, Sofort.

Bu alan onun için önemli olmalı.

Die Gegend muss wichtig sein für ihn.

alan Käufer

Satın alan kişi her yerden olabilir.

Der Käufer könnte von überall sein.

Belli ki Austin Cornblatt'ın atlasını alan isimsiz alıcı sizsiniz.

Offensichtlich waren Sie der anonyme Käufer von Austin Cornblatts Atlas.

Satın alan kişi kredi kartı kullanmış.

Der Käufer hat eine Kreditkarte benutzt.

alan Fläche

Bu, odaklı bir kırık örüntüsü iki yüzeyin direk temasından oluşan ufak bir alan.

Das ist ein zielgerichtetes Frakturmuster, ein kleiner Bereich mit Fläche-zu-Fläche Kontakt.

LA büyük bir metropol ve büyük bir alana yayılmış sosyal ve ekonomik dengesizlikleri var.

LA ist eine riesige Metropole, mit sozialem und wirtschaftlichem Ungleichgewicht auf riesiger Fläche.

alan Ort

Savaş alanı, kadınlara uygun bir yer değildir.

Das Schlachtfeld ist kein Ort für Frauen.

İnşaat alanı. Cesedi gömmek için çok uygun bir yer.

Eine Baustelle, der passende Ort, um eine Leiche zu vergraben.

alan Bezirke, Bezirk

Krocton kesimini çalıştım ve isteğiniz üzerine ışınlanabilecek bir alan seçtim.

Ich studierte den Bezirk Krocton und wählte eine Transportstelle.

alan Fleck

Bu alan bir kaç yüz metre çapında bir daireydi.

Es war ein Fleck von ein paar hundert Metern.

alan Flächen

Sarı alanlar ise burada, Sibirya'da olduğu gibi gaz parlamaları.

Die gelben Flächen sind Gasflimmer, wie hier in Sibirien.

alan Terrain

Bu yepyeni alanın zirvesindeyiz.

Das ist jungfräuliches Terrain.