alanda

Düzlemsel kutuplanmış nesnelerin kümelendiği bir alan belirdi.

Ein Aggregatfeld flach polarisierter Objekte ist gerade erschienen.

İkisi de bu bakteri çeşidinin üreme alanları.

Beides ist ein idealer Nährboden für diese Bakterien.

Lateksin kullanım alanları çok yaygın balonlar, silgiler, taytlar..

Latex wird für vieles verwendet, Luftballons, Radiergummis, Elasthan.

Tekrar ediyorum, Fener alana ulaştı.

Ich wiederhole, Flashlight angekommen.

Gelişmemiş bir alanda yeni bir sanayi.

Eine neue Industrie betritt ein neues Gebiet.

Elimizde bir inşaat alanı var.

Wir haben eine Baustelle.

Alan, sen bir dahisin.

Sie sind ein Genie.

Şimdi uluslararası bir alana giriyorsunuz.

Sie betreten eine internationale Handelszone.

Burada hiçbir işaret yok. Manyetik alan yok.

Ich habe keine Anzeige hier, kein Magnetfeld.

Bütün birimler alanı boşaltın.

Alle Einheiten, räumt diesen Bereich.