alay için Türkçe-Almanca çeviriler:

Regimenter, Regiment · Sarkasmus · Spott · Spaß · Spotten · diğer çevirileri

alay Regimenter, Regiment

Ve kendisi İsveç Alayı'nda bir piyade.

Grenadier in einem Schweizer Regiment.

İki alaya yetecek kadar zırh ve silah.

Waffen und Rüstungen für zwei Regimenter.

Gareth Mallory eskiden bir yarbaymış Kuzey İrlanda Herford alayı yarbayıymış.

Gareth Mallory war Lieutenant Colonel im Hereford Regiment in Nordirland.

alay Sarkasmus

Benimle alay etmene gerek yok, Bill Compton.

Spar' dir deinen Sarkasmus, Bill Compton.

Bu alay mıydı?

War das Sarkasmus?

Alay etmene gerek yok.

Sarkasmus ist nicht nötig.

alay Spott

Devamlı mırıltı ve küfür içerikli alay şeklinde parlamalar ve taciz

Ausfälle in Form von Murren, Gekicher und Spott, Zwischenrufen und Beleidigungen.

Alay, güçlü bir zihnin ürünü değildir Clarke.

Spott ist nicht das Ergebnis mentaler Stärke, Clarke.

alay Spaß

Hayır, alay etmek daha eğlenceli.

Nein, dich aufzuziehen macht mehr Spaß.

alay Spotten

Vizyon tahtamla alay etmiştin, ama bak işte burada, bizim çörek dükkânımız.

Du spottest über die Traumtafel, aber schau Hier ist er, unser Törtchen-Laden.