aldatıcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

trügerisch · manipulativ · diğer çevirileri

aldatıcı trügerisch

Ayinsel ve aldatıcı şekilde basit.

Zeremoniell und trügerisch primitiv.

aldatıcı manipulativ

Hani federal ajans bu kadar aldatıcı ve hileci olabilir?

Welche Bundesbehörde könnte so hinterhältig und manipulativ sein?