alem için Türkçe-Almanca çeviriler:

Orgie · Tierreich · Alkohol · diğer çevirileri

alem Orgie

Sanırım bir alem olduğunu düşünüyorum.

Ich glaube, wir hatten eine Orgie.

Gerçek bir alem gibi mi?

Eine echte Orgie? Ja.

alem Tierreich

Hayvanlar alemi farklı farklı türlerden oluşuyor.

Das Tierreich ist voller unterschiedlicher Arten.

Benim takımım, hayvanlar alemi içinde genetik bir mutasyon olduğunu keşfettiler.

Mein Team hat entdeckt, dass es eine genetische Mutation im gesamten Tierreich gibt.

alem Alkohol

İçki alemleri, sigaralar kumar, kadınlar, tasasız bir hayat.

Alkohol, Zigaretten Glückspiel, Frauen, das leichte Leben.