alev için Türkçe-Almanca çeviriler:

Flammen · Flamme · Flammenwerfer · Feuer · entzünden · Kerzenflamme · diğer çevirileri

alev Flammen

Bu alevler de bitkilerden geliyor.

Auch diese Flammen stammen von Pflanzen.

Parsons ve ben, alevler içinde yanan bir kız gördük.

Parsons und ich sahen beide ein Mädchen in Flammen.

Tüm bu bina alevler içinde çökecek.

Das ganze Gebäude wird in Flammen aufgehen.

alev Flamme

Gıcırdayan bir yay, yanan bir alev

Ein krachender Bogen, eine flackernde Flamme

Alev sarı, parlama ise yeşil.

Gelbe Flamme, grüne Explosion.

Bu alev karanlığı yakıp kül edecek sizi yakıp cennete götürecek!

Diese Flamme wird die Finsternis wegbrennen! Sie wird euch ins Paradies leuchten!

alev Flammenwerfer

Sektör İki, alev saçıcılar hazır.

Sektor zwei, Flammenwerfer bereit.

Alev makinesini bana ver.

Gib mir den Flammenwerfer.

Kes şunu, sarışın alev makinesi.

Lass das, du blonder Flammenwerfer.

alev Feuer

Ve sonra her şey alev aldı.

Und dann hat alles Feuer gefangen.

Çok soğuk ve karanlık. Ateş yaklaşıyor. Sonsuz alevler.

So kalt und dunkel, das Feuer kommt, die endlosen Flammen.

Fry bana bir yangın söndürücü verdi ve ben alevlere doğru koştum.

Fry gab mir einen Feuerlöscher, und ich lief damit zum Feuer.

alev entzünden

İnerken sızan yakıt alev almış olmalı.

Das Treibstoffleck hat sich entzündet.

Sen tutuştun ve ben alev almadım mı?

Entflammtest nicht du und ich ward entzündet?

alev Kerzenflamme

Rüzgardaki bir mum alevi gibi.

Wie eine Kerzenflamme im Wind.