alkollü için Türkçe-Almanca çeviriler:

alkoholisch · diğer çevirileri

alkollü alkoholisch

Aslında alkollü bir şeylere hayır demem.

Ich würde ein alkoholisches Getränk vorziehen.

Davalının alkollü içecek ile çekilmiş fotoğrafının dâhil edilmesini talep ediyoruz.

Wir bitte darum, Beweis-Fotos vom Angeklagten mit einem alkoholischem Getränk aufzunehmen.

Bu alkollü bir içki mi? Evet.

Ist das ein alkoholisches Getränk?