alo için Türkçe-Almanca çeviriler:

hallo · diğer çevirileri

alo hallo

Alo, beni duyuyor musun?

Hallo, hören Sie mich?

Alo Dr. Charles. Orada mısınız?

Hallo, Dr. Charles, sind Sie da?

Alo, Hal, beni duyuyor musun?

Hallo, Hal, hörst du mich?