altıncı için Türkçe-Almanca çeviriler:

sechste · Sechster · diğer çevirileri

altıncı sechste

Beşinci kat araştırma, altıncı kat ise güvenlik.

Fünfte Etage ist Recherche, sechste ist Sicherheit.

Altıncı kural T-shirt yok, ayakkabı yok.

Sechste Regel: Keine Hemden, keine Schuhe.

Bu da, ikinci ve üçüncü buz devri dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci buz devri.

Das ist die zweite und dritte Eiszeit zurück. Vierte, fünfte, sechste und siebte Eiszeit zurück.

altıncı Sechster

Yedinci Kardeş, Altıncı Kardeş siz burayı koruyun.

Siebter Bruder, Sechster Bruder, ihr haltet Wache.

Altıncı ayın altısı. Yıl?

Sechster sechster welches Jahr?

Bu Bob, Altıncı Bölüm'den.

Das ist Bob, sechster Rang.