altında için Türkçe-Almanca çeviriler:

unter · unten · darunter · unterhalb · diğer çevirileri

altında unter

Hayır. Her şey kontrol altında.

Nein, alles unter Kontrolle.

Bu şartlar altında çok zayıf.

Unter diesen Umständen, schlecht.

Ama bu şartlar altında, bana Brian diyebilirsiniz.

Aber unter den Umständen, nennen Sie mich doch Brian.

altında unten

Alt katta yardımınıza ihtiyacım var.

Ich brauche unten Ihre Hilfe.

Onlar alt katta.

Sie sind unten.

Araba alt katta bekliyor.

Unten wartet der Wagen.

altında darunter

Altında duyguları kontrol etmek bastırılmış şiddet.

Darunter Brodelnde Emotionen, unterdrückte Gewalt.

Altına bir şey sıkıştır.

Klemm etwas darunter fest.

Belki de altında Travis gömülüdür.

Vielleicht ist Travis darunter begraben.

altında unterhalb

Alpler'in altında daha fazla Alpliler var.

Unterhalb der Alpen liegen noch mehr Alpen.

Ve onun altında bir takım araçlar gördü, bazı kanatlar gördü,

Und unterhalb sah er einige Fahrzeuge, er sah einige Flügel.

Hensen hücrelerinin altındalar.

Unterhalb der Hensen-Zellen.