altındaki

Belki bir solucan deliği ya da bir alt uzay koridoru keşfetmişlerdir.

Vielleicht haben sie ein Wurmloch oder einen Subraumkorridor entdeckt.

Hayır. Her şey kontrol altında.

Nein, alles unter Kontrolle.

Sanırım şimdi her şey kontrol altında.

Ich denke, jetzt ist alles unter Kontrolle.

Her şey kontrol altında.

Hier ist alles unter Kontrolle.

Tamam ben halledeceğim. Her şey kontrol altında.

Ich kümmere mich darum, ich habe alles unter Kontrolle.

Seni temin ederim ki her şey kontrol altında.

Ich kann Ihnen versichern, alles ist unter Kontrolle.

Bu şartlar altında, fiziksel direniş, etkisiz olur.

Unter diesen Umständen ist körperlicher Widerstand ineffektiv.

Yeterli herhangi bir subay normal şartlar altında gemiyi idare edebilir.

Jeder fähige Offizier kann unter normalen Umständen befehligen.

O huysuz dış görünüşün altında gerçek bir romantiğin kalbi var.

Unter diesem rauen Äußeren liegt ein Herz eines wahren Romantikers.

Hayır, her şey kontrolüm altında.

Nein, ich habe alles unter Kontrolle.