alt için Türkçe-Almanca çeviriler:

unterer, unter · Golden · unterhalb · unterstreichen · Kind · diğer çevirileri

alt

alt unterer, unter

Hayır. Her şey kontrol altında.

Nein, alles unter Kontrolle.

Bu şartlar altında çok zayıf.

Unter diesen Umständen, schlecht.

Ama bu şartlar altında, bana Brian diyebilirsiniz.

Aber unter den Umständen, nennen Sie mich doch Brian.

alt Golden

Çünkü benim bir Altın Bilet'im var

Denn ich habe einen goldenen Gutschein

Altın bir köprü kuracaktık.

Wir bauen eine goldene Brücke.

Benim olsa göklerin işlemeli kumaşları Işıkla kaplanmış kumaşlar, gümüş ve altın

Hätt' ich des Himmels besticktes Tuch Durchwirkt mit goldenem, silbernen Licht

alt unterhalb

Alpler'in altında daha fazla Alpliler var.

Unterhalb der Alpen liegen noch mehr Alpen.

Ve onun altında bir takım araçlar gördü, bazı kanatlar gördü,

Und unterhalb sah er einige Fahrzeuge, er sah einige Flügel.

Hensen hücrelerinin altındalar.

Unterhalb der Hensen-Zellen.

alt unterstreichen

Scottie altı değişik tuzağın altını çizmişti.

Scottie hat sechs verschiedene Fallen unterstrichen.

Kitabın altını çizdin mi?

Hast du es unterstrichen?

Hayır, Ben kitabın altını çizmedim.

Nein, ich habe es nicht unterstrichen.

alt Kind

Bay Erdoğan'ın karısı ve çocuğu da gözetim altına alındı.

Mr. Erdogans Frau und Kind wurden ebenfalls verhaftet.

Hamd olsun sana ey Tanrım, bu İsrail çocuklarını kutsal evlilik bağıyla evlilik çatısı altında kutsadın.

Sei gepriesen, Herr, der du diese Kinder IsraeIs im heiligen Bund der Ehe unter diesem Chuppa-Baldachin vereinst.

Niassi, Salba, Binetou, Senebou benim korumam altında, çocuklarınız güvende olacak.

Salba, Binetou, Seynabou Unter meinem Schutz sind eure Kinder sicher.