amacıyla için Türkçe-Almanca çeviriler:

zwecks · zu · diğer çevirileri

amacıyla zwecks

Bu ümitsiz terör saldırıları hiçbir amaca hizmet etmiyor.

Diese unsinnigen terroristischen Angriffe dienen keinem Zweck.

Bir mantığı, bir amacı vardır.

Sie haben eine Logik, einen Zweck.

İyi bir amaç uğruna ölüyorlar, Watson.

Sie sterben für einen guten Zweck, Watson.

amacıyla zu

Beş yıl boyunca, tek bir amaçla bir adada mahsur kaldım, o da hayatta kalmaktı.

Fünf Jahre lang war ich auf einer Insel gestrandet und hatte nur ein Ziel Zu Überleben.

Bu aldatmacanın tek amacı çocukları Nong Khai kasabasındaki manastırda saklamak.

Täuschungs einziger Zweck ist, Kinder in Kloster in Dorf Nong Khai zu verstecken.

Eğer bu halüsinasyolar bir amaç için yapılıyorsa?

Und wenn diese Halluzinationen zu einem Zweck ausgelöst werden?