amerikalı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Amerikaner · amerikanisch · Amerikanerin · diğer çevirileri

amerikalı Amerikaner

Yok ama bir Amerikalı var:

Nein, aber ein Amerikaner

Amerikalı sen misin?

Sie sind Amerikaner?

Eski bir ajan için buradayız. Paul Anderson isminde bir Amerikalı.

Wir sind wegen eines alten Spiones hier, ein Amerikaner namens Paul Anderson.

amerikalı amerikanisch

Amerikalı ajanlar daha medenidir.

US-Agenten sind relativ zivilisiert.

Amerikalı kardeşlerimden ödünç aldığım bir şey.

Eine Leihgabe unserer amerikanischen Freunde.

Amerikalı bir denizci, Rus bir ajan tarafından öldürüldü.

Ein amerikanischer Seemann ermordet von einem russischen Agenten.

amerikalı Amerikanerin

Bir Amerikalı gibi yüzüyor.

Sie schwimmt wie eine Amerikanerin.

Niye? Şekerleme Kanadalı kadınlara göredir. Çikolataysa Amerikalı kadınlara göre.

Karamelbonbons sind für Kanadierinnen wie Schokolade für Amerikanerinnen.

Bir Amerikalı kızla, bir protestanla evleniyorum.

Ich heirate eine Amerikanerin, eine Protestantin.