amir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vorgesetzten, Vorgesetzte · diğer çevirileri

amir Vorgesetzten, Vorgesetzte

İyi bir Amir, adamlarını tanır kim içki içer, kim kumar oynar kim karısını aldatır.

Ein guter Vorgesetzter kennt seine Männer wer trinkt, wer zockt, wer seine Frau misshandelt.

Utopia Planitia'da, Yüzbaşı Kwan'ın amiri miydiniz?

Sie waren Kwans Vorgesetzter auf Utopia Planitia?

Nara, beşik tüpündeki amiri değil mi?

Nara. Seine Vorgesetzte in der Antriebsröhre?