anılar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Memoiren · diğer çevirileri

anılar Memoiren

Bir anı kitabı yazıyorum.

Ich schreibe meine Memoiren.

Ama senin anılarını çekiyorum ve o bizim en iyi aktristimiz.

Aber wir verfilmen lhre Memoiren und sie ist die beste Schauspielerin.

Bu anı falan değil.

Das sind keine Memoiren.