an için Türkçe-Almanca çeviriler:

Moment · Augenblick · Zeitpunkt · Weile · die Weile · diğer çevirileri

an

an Moment

Beni bir an için avukat olarak değil, arkadaş olarak düşün.

Betrachten Sie mich für einen Moment nicht als Anwalt, sondern als Freund.

Size baskı yapmak istemiyorum ama şu an Madone ile sıcak gelişmeler içindeyiz.

Ich will keinen Druck machen, aber Madone ist im Moment superheikel.

Mack Thompson, ama şu an bu önemli değil.

Mack Thompson, aber das ist im Moment egal.

an Augenblick

Teşekkürler ama şu an iyi bir zaman değil.

Vielen Dank, aber jetzt ist kein guter Augenblick.

Çok önemli bir an, efendim.

Ein großer Augenblick, Sir.

Ve şu an yardımına ihtiyacı var.

Und im Augenblick braucht sie Ihre Hilfe.

an Zeitpunkt

Şu an iyi bir zaman değil, House.

Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, House.

Şu an pek uygun bir zaman sayılmaz.

Es ist gerade kein guter Zeitpunkt.

Şu an pek de uygun bir zaman değil.

Das ist jetzt gerade kein guter Zeitpunkt.

an Weile

Bir an için ben de öyle sandım.

Das dachte ich für eine Weile auch.

an die Weile

Bir an için ben de öyle sandım.

Das dachte ich für eine Weile auch.