anlamıyorum için Türkçe-Almanca çeviriler:

ich verstehe nicht · diğer çevirileri

anlamıyorum ich verstehe nicht

O benim oyun kurucum değil, sen benim oyun kurucumsun, anladın mı?

Das ist nicht mein Quarterback, du bist mein Quarterback, verstanden?

Biliyor musun, Ollie bazen seni hiç anlamıyorum.

Weißt du, Ollie, manchmal verstehe ich dich nicht.

Anlamıyorum. O kadar büyük bir kasa dairesi nasıl bozulur?

Ich verstehe nicht, wie ein so großer Tresorraum kaputt gehen kann.