anlam için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sinne, Sinn · Bedeutungen, Bedeutung · Verstand · diğer çevirileri

anlam Sinne, Sinn

Belki bir anlamda aptalız ama bir anlamda hâlâ burada oturuyor.

Vielleicht ist es albern, aber im gewissen Sinne lebt sie noch hier.

Sanırım bunu gerçek anlamda söylüyorlar.

Ich vermute im wörtlichen Sinne?

Ve farklılıklarımız bir anlam ve güzellik yaratmada yollarımızı buluşturuyor.

Und der Kombination der Unterschiede zur Sinn und Schönheitsstiftung.

anlam Bedeutungen, Bedeutung

Bu kelime, bugün bizim için yeni bir anlam ifade etmeli.

Dieses Wort hat für uns alle heute eine neue Bedeutung.

"San Francisco Muamelesi"ne yeni bir anlam katmış.

Neue Bedeutung für die Zwillingsgipfel von San Francisco.

Zaman onun için bir anlam ifade etmiyor.

Die Zeit hat keine Bedeutung für sie.

anlam Verstand

Latince değil, Ama bunun anlamını biliyorsun, değil mi?

Das ist kein Latein, aber das verstehen Sie doch, nicht?