anlama için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verstehen · Mißverständnis · diğer çevirileri

anlama Verstehen

Beni anlamaya çalışın lütfen.

Bitte verstehen Sie mich!

Ben sadece Ben sadece birkaç şeyi anlamaya çalışıyorum.

Ich versuche ich versuche nur, ein paar Dinge zu verstehen.

Sadece ne olduğunu tamamen anlamaya çalışıyorum dedektif.

Ich versuche nur zu verstehen, was passiert ist, Detective.

anlama Mißverständnis

Sadece bir yanlış anlama.

Es ist nur ein Mißverständnis.