anormallik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Anomalie · Abweichung · diğer çevirileri

anormallik Anomalie

Bu bir anormallik değil. Vergi indirimi sadece.

Das ist keine Anomalie, das ist eine Steuerabschreibung

Bu anormallik, bir damar tümörü olabilir mi?

Nun, könnte die Anomalie ein Hämangioblastom sein?

Oda da bir anormallik var

Eine Anomalie im Raum.

anormallik Abweichung

Genetik anormallik var, bir çeşit doğal bağışıklık.

Eine genetische Abweichung, eine natürliche Immunität?

Dört ise istatistiksel anormallik.

Vier sind eine statistische Abweichung.