ansızın için Türkçe-Almanca çeviriler:

plötzlich · auf einmal · diğer çevirileri

ansızın plötzlich

Bir anda kendimi fazla giyinmiş hissettim.

Ich fühle mich plötzlich overdressed.

Dört kurbanda bir anda patlamış.

Vier Opfer sind plötzlich explodiert.

Bu kederden uzaklaştırmak için seni, ansızın sevinçli bir gün tertipledi.

Um dich vom Trübsinn abzubringen, ersann er dir ein plötzlich Freudenfest.

ansızın auf einmal

Aynı anda iki farklı kadını hamile bıraktı, en azından öyle olduğunu düşünüyor.

Er hat zwei verschiedene Frauen auf einmal geschwängert Zumindest denkt er das.

Eğer tüm bu kederi üzerine bir anda yüklersen, altından kalkamaz.

Wenn du ihr all die Trauer auf einmal aufbürdest, wird es sie überwältigen.

Bazen aynı anda iki.

Manchmal zwei auf einmal.