antibiyotik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Antibiotika · Antibiotikum · diğer çevirileri

antibiyotik Antibiotika

Bu insanların antibiyotikleri yok.

Diese Menschen habe keine Antibiotika.

Bize antibiyotik lazım.

Wir brauchen Antibiotika.

Sana antibiyotik vermeye başladım.

Ich habe Ihnen Antibiotika gegeben.

antibiyotik Antibiotikum

Antibiyotik, enfeksiyonu önlemek için.

Antibiotikum, um Infektionen vorzubeugen.

Brookmyre antidot olmadığını sadece bir antibiyotik olduğunu söyledi.

Brookmyre sagte, es wäre kein Gegengift nur ein starkes Antibiotikum.

Bu tedavi değil. Sadece vücut direncini arttırmak için antibiyotik.

Das ist nur ein Antibiotikum, um die Widerstandskraft zu erhöhen