apaçık için Türkçe-Almanca çeviriler:

offensichtlich · deutlich · diğer çevirileri

apaçık offensichtlich

Bu apaçık altı haftalık uçuş planı değil.

Offensichtlich keine Flugpläne für sechs Wochen.

Kıytırık köktendinci bir grup oldukları apaçık.

Offensichtlich eine fundamen talistische Splittergruppe.

Apaçık görülüyor ki bu altı haftanın planı değil.

Das sind offensichtlich keine Flugpläne für sechs Wochen.

apaçık deutlich

Sadece güçlü, apaçık bir müzakere.

Nur 'ne deutliche, energische Verhandlung.