aptal için Türkçe-Almanca çeviriler:

dumm · blöd · Idiot · dämlich · Dummkopf · Idioten · albern · doof · töricht · idiotisch · Dummköpfe · diğer çevirileri

aptal dumm

Sana aptalca bir soru sorabilir miyim?

Darf ich eine dumme Frage stellen?

Sakın ona bir daha aptal deme!

Nenn ihn nie wieder dumm!

Sen beni aptal sanıyorsun?

Hältst du mich für dumm?

aptal blöd

Aptalca bir fikir.

Eine blöde Idee.

Aptal çıplak uzaylılar.

Blöde nackte Aliens.

Britney Spears, Christina Aguilera, Tara Reid hepsi aptal rezil orospular!

Britney Spears, Christina Aguilera, Tara Reid sie sind alle blöde verzogene Nutten!

aptal Idiot

Sen burada çalışıyorsun? Yoksa sadece aptal gibi mi giyindin?

Arbeitest du hier oder bist du nur wie ein Idiot angezogen?

Bu seni aptal gibi gösterdi, ama bize yardım ettin.

Hat dich aussehen lassen wie ein Idiot, aber hat uns geholfen.

Ben yaşlandım Randa, aptal değilim.

Ich bin alt, Randa, kein Idiot.

aptal dämlich

Ne aptalmışım. Aptal: Budala, enayi, ahmak

Dämlich, doof, dumm, närrisch, teufelhaft, doofe Nuss.

Neden aptal futbol takımlarını destekleyeyim ki?

Warum sollte ich ihr dämliches Football-Team unterstützen?

Sende harika bir aptal figüran olacaksın.

Und du wirst ein ausgezeichneter dämlicher Statist.

aptal Dummkopf

Çıldırmış,. .O bir aptal, ama bir yalancı değil!

Er ist verrückt,. .er ist ein Dummkopf, aber kein Lügner!

Bu aptalların yaptıklarını izliyordum.

Ich hab' die Dummkopf-Show genossen.

Sen aptal değilsin Worf.

Du bist kein Dummkopf, Worf.

aptal Idioten

Bu aptallar, duaların Tanner'ın oğlunu kurtaracağına inanıyor.

Diese Idioten denken, Gebete beschützen Tanners Sohn.

Siz hiç aşık olmamışsınız. Aptallar.

Ihr wart nie verliebt, ihr Idioten.

Bir aptal ile evleniyorum.

Ich heirate einen Idioten.

aptal albern

Formlar çok aptal.

Formulare sind albern.

Oh, tanrı aşkına, bu çok aptalca.

Um Gottes willen! Das ist so albern.

Bu çok aptalca Mary Sue.

Das ist albern, Mary Sue.

aptal doof

Ne aptalmışım. Aptal: Budala, enayi, ahmak

Dämlich, doof, dumm, närrisch, teufelhaft, doofe Nuss.

Ya da güzel, ama aptal.

Oder wunderschön, aber doof.

Ama çok aptal görüneceğim.

Aber ich werde doof aussehen.

aptal töricht

Mantıksızlıkları ve aptalca duygusallıkları sinir bozucu bir unsur.

Ihre unlogischen, törichten Emotionen sind eine ständige Irritation.

Çünkü hem sarhoş hem aptaldı ve ben sarhoş aptallara güvenmem.

Weil er ein törichter Trunkenbold war. Törichten Trunkenbolden traue ich nicht.

Seni aptal kadın.

Sie törichte Frau.

aptal idiotisch

Ben şahsen, bu uygulamayı aptalca buldum.

Ich persönlich finde diese Praxis idiotisch.

Komik, ama aptalca.

Lustig, aber idiotisch.

Kulağa çok aptalca geliyor, biliyorum.

Nein, ich weiß, es klingt idiotisch.

aptal Dummköpfe

Aptallar! Yakalayın onu!

Dummköpfe, fasst ihn.

Onu durdurun, sizi aptallar!

Haltet ihn, ihr Dummköpfe!

Durun, sizi aptallar!

Halt, ihr Dummköpfe!