araştırdım

Suçları araştırırım, vergi ya da göçmenleri değil.

Ich untersuche Verbrechen, keine Steuern oder Einwanderung.

Ama ben bu ikisinin neden öldüğünü araştırıyorum.

Aber ich werde herausfinden, warum diese beiden starben.

Henüz bir şey yok ama araştırıyorum.

Noch nichts, aber ich suche noch.

Suyun buharlaşmasını araştırıyorum.

Ich recherchiere Wasserverdunstung.

Birkaç klinik ziyaretini araştırıyorum.

Ich untersuche ein paar Krankenhausbesuche.

Bütün dağıtım noktalarını araştırdım.

Ich habe alle Vertriebswege überprüft.

Bilimsel bir gizemi araştırıyorum.

Ich erforsche ein wissenschaftliches Rätsel.

Saunders'in kıyıdaki hesaplarını araştırıyorum.

Ich gehe Saunders' Offshore-Konten nach.

Her zaman suç mahallerini araştırırım.

Ich untersuche ständig Tatorte.

Ben bir araştırırım.

Ich werde herumfragen.