araştırmacı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Forscher · Forscherin · Ermittler · Researcher · diğer çevirileri

araştırmacı Forscher

Marcela senin bir araştırmacı olduğunu söylüyor.

Marcelka meinte, Sie wären ein Forscher.

Kelekian büyük bir araştırmacı, o ve Jason gibi asistanlar, gerçekten akıllılar.

Kelekian ist ein großer Forscher, er und die Assistenten wie Jason sind sehr intelligent.

Bazı araştırmacılar bunun doğal bir açıklaması olduğuna inanıyorlar.

Einige Forscher glauben dafür gibt es natürliche Erklärungen

araştırmacı Forscherin

Bayan Araştırmacı! Buraya gel.

Fräulein Forscherin, komm mal her.

Dr. Juilianna Petrova, CDC'de bir araştırmacı.

Dr. Julianna Petrova, Forscherin am CDC.

araştırmacı Ermittler

Selam. Cary, eyalet savcılığından bir araştırmacı, Andrew Wiley ile bir sorunumuz var.

Cary, wir haben einige Probleme mit Andrew Wiley, einen Ermittler vom Staatsanwaltsbüro.

Evet? Varg Veum. Özel araştırmacı.

Varg Veum, privater Ermittler.

araştırmacı Researcher

Sana daha fazla araştırmacı lazım.

Sie brauchen mehr Researcher.