araştırmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

suchen · untersuchen · überprüfen · erforschen · Umfragen · recherchieren · erkunden · forschen · mustern · prüfen · schürfen · diğer çevirileri

araştırmak suchen

Biz iki tane küçük kızı arıyoruz, hatırladın mı?

Wir suchen nach zwei kleinen Mädchen, verstanden?

Biz bu ikisini arıyoruz.

Wir suchen diese beiden.

Kardeş arıyorsunuz, tek yumurta ikizleri.

Sie suchen nach Brüdern, eineiigen Zwillingen.

araştırmak untersuchen

Blake neden bizi araştırıyor?

Warum untersucht Blake uns?

Frost, Emma faili meçhul bir dava araştırıyordu.

Frost, Emma hat einen ungeklärten Fall untersucht.

Derek Brookner cinayetini araştırmak için buradayız.

Wir untersuchen den Mord an Derek Brookner.

araştırmak überprüfen

Benim için plakasını araştır bir.

Überprüfen Sie ein Nummernschild für mich.

Tüm ara yollara bakıldı.

Habe alle Nebenwege überprüft.

Eric boy ölçülerini araştırıyor.

Eric überprüft ihre biometrischen Daten.

araştırmak erforschen

Ve şimdi ölmeden önce o toprakları araştırmak istiyorum.

Und nun möchte ich dieses Land erforschen, bevor ich sterbe.

Yaşlı Luxmore, tıbbi amaçlar için kök ve yosun aradığını iddia etmişti.

Old Luxmore behauptete, er erforschte Wurzeln und Moosen für medizinische Zwecke.

Ve sen de doğayı araştırmak istiyorsun.

Und du willst die Natur erforschen?

araştırmak Umfragen

Bu arada, bu akşamki seçim anketlerini gördünüz mü?

Hey, haben Sie übrigens die Umfragen heute Abend gesehen?

araştırmak recherchieren

Bir şey daha. Benim için bir şeyi araştırmanı istiyorum.

Eines noch, ich möchte, dass Sie etwas für mich recherchieren.

araştırmak erkunden

Bu arada Leela, Homer'ı al ve bu zaman dilimini keşfe çık.

Inzwischen, Leela, nimm Homer mit und erkunde diese Zeitperiode.

araştırmak forschen

Doreen'in araştırması da burada.

Doreen forschte auch hier drauf.

araştırmak mustern

Jean Pierre Sage'in seks elbisesinin modelini almak için aradı.

Jean Pierre rief an, um Muster von Sages Sex-Kleid zu bekommen.

araştırmak prüfen

Paul ve Lillian House'u araştır.

Prüfe Paul und Lillian House

araştırmak schürfen

Ya da Yukon'da altın aradın mı?

Oder im Yukon nach Gold geschürft?