ara için Türkçe-Almanca çeviriler:

suchen · Pause · Zwischenzeit · durch · Probieren · abstand · kombinieren · Intervall · Unterbrechung · diğer çevirileri

Ära

ara suchen

Biz iki tane küçük kızı arıyoruz, hatırladın mı?

Wir suchen nach zwei kleinen Mädchen, verstanden?

Biz bu ikisini arıyoruz.

Wir suchen diese beiden.

Kardeş arıyorsunuz, tek yumurta ikizleri.

Sie suchen nach Brüdern, eineiigen Zwillingen.

ara Pause

Beş dakika ara beyler.

Fünf Minuten Pause, Leute.

Üç yıldır ara veriyorsun.

Sie hatten drei Jahre Pause.

Beş dakika ara, sonra yine başlıyoruz.

Fünf Minuten Pause, dann geht's los.

ara Zwischenzeit

Bu arada, kaynaklarım bana buraya iki askeri helikopterin indiğini söylediler.

In der Zwischenzeit sind laut meiner Quellen zwei Militärhubschrauber hier gelandet.

Bu arada, bütün yolcuları öldürün.

In der Zwischenzeit tötet alle Insassen.

Bu arada da Sherlock'un verileri beni bekler.

In der Zwischenzeit warten Sherlocks Daten.

ara durch

Ama Dr. Vogel ve Yates aracılığıyla kardeşim bana döndü.

Aber durch Dr. Vogel und Yates, hab ich meine Schwester wieder.

Bir adam, ölüm ile yaşam arasında hipnoz ediliyor.

Ein Mann zwischen Leben und Tod durch Mesmerismus.

Kan ve toz arasından Bir kısrak uçarcasına koşuyor, Çayırı da çiğneyip geçiyor

Durch Blut und Staub fliegt flink die Steppenstute auf Federgras dahin

ara Probieren

Bunu bir ara sen de denemelisin.

Sollten Sie auch mal probieren.

Evet. Biliyor musun, sen de bir ara denemelisin.

Weißt du, du solltest so was auch irgendwann mal probieren.

ara abstand

Aramızda mesafe var.

Eine Menge Abstand.

Evet, moleküller arası boşluk özdeş.

Ja, der intermolekulare Abstand ist identisch.

ara kombinieren

Karbon ve sülfürü potasyum, nitrojen ve oksijenden oluşan bir bileşik olan güherçile ile bir araya getiriyor.

Er kombiniert Kohlenstoff mit Schwefel und Salpeter, einer Masse aus Pottasche, Stickstoff und Sauerstoff.

ara Intervall

Düzenli aralıklarla denemeye devam edin Bay Checkov.

Versuchen Sie's weiter, in regelmäßigen Intervallen.

ara Unterbrechung

Sayın Yargıç, devam etmek için kısa bir ara istemek zorundayım.

Euer Ehren, ich muss um eine kurze Unterbrechung bitten.