aracılığıyla için Türkçe-Almanca çeviriler:

durch · mittels · per · diğer çevirileri

aracılığıyla durch

Ama Dr. Vogel ve Yates aracılığıyla kardeşim bana döndü.

Aber durch Dr. Vogel und Yates, hab ich meine Schwester wieder.

Bir adam, ölüm ile yaşam arasında hipnoz ediliyor.

Ein Mann zwischen Leben und Tod durch Mesmerismus.

Kan ve toz arasından Bir kısrak uçarcasına koşuyor, Çayırı da çiğneyip geçiyor

Durch Blut und Staub fliegt flink die Steppenstute auf Federgras dahin

aracılığıyla mittels

M.R.I.'da hiperkortizolizim mi arayacağız?

Mittels MRT nach Hyperkortisolismus suchen?

aracılığıyla per

Bu arada, bu sana bu sabah Londra'dan uçakla diplomatik bir çantada geldi.

Übrigens, das kam heute Morgen für Sie aus London, per Flugzeug, in der Kuriertasche.