arada için Türkçe-Almanca çeviriler:

zwischen · dazwischen · diğer çevirileri

arada zwischen

Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında.

Liegt zwischen Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

Lexi, insanlar ve Espheni arasındaki yeni bir şey ve eşsiz bir bağlantı.

Lexi ist etwas Neues und Einzigartiges eine Verbindung zwischen den Menschen und den Espheni.

Bir erkek ve kadın arasında her zaman böyle mi olur?

Ist es zwischen einem Mann und einer Frau immer so?

arada dazwischen

İki bronz kol, iki bronz bacak. Ve arada küçük bir parça mayo.

Zwei braune Arme, zwei braune Beine, ein kleiner Badeanzug dazwischen.

Ön koltuk var, arka koltuk var. .ve aralarında cam var.

Es gibt einen Vordersitz und einen Rücksitz und dazwischen ein Fenster.

Sadece sen ve uskumru, aranızda tanrı dışında başka hiçkimse yok.

Nur du und die Makrele und dazwischen nichts ausser Gott.