arasında için Türkçe-Almanca çeviriler:

zwischen · unter · dazwischen · inmitten · darunter · inmitten von · diğer çevirileri

arasında zwischen

Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında.

Liegt zwischen Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

Lexi, insanlar ve Espheni arasındaki yeni bir şey ve eşsiz bir bağlantı.

Lexi ist etwas Neues und Einzigartiges eine Verbindung zwischen den Menschen und den Espheni.

Bir erkek ve kadın arasında her zaman böyle mi olur?

Ist es zwischen einem Mann und einer Frau immer so?

arasında unter

Bugün aramızda çok özel bir konuğumuz var.

Wir haben heute einen besonderen Gast unter uns.

Tırnaklarının arasında deri parçalarım vardı.

Meine Hautspuren unter ihren Fingernägeln.

Erkekler arasında dürüst bir yarışma!

Ein ehrlicher Wettkampf unter Männern!

arasında dazwischen

İki bronz kol, iki bronz bacak. Ve arada küçük bir parça mayo.

Zwei braune Arme, zwei braune Beine, ein kleiner Badeanzug dazwischen.

Ön koltuk var, arka koltuk var. .ve aralarında cam var.

Es gibt einen Vordersitz und einen Rücksitz und dazwischen ein Fenster.

Sadece sen ve uskumru, aranızda tanrı dışında başka hiçkimse yok.

Nur du und die Makrele und dazwischen nichts ausser Gott.

arasında inmitten

Ama korkunç ve trajiklerin arasında bir ses, bir güzellik var.

Aber inmitten des Entsetzlichen und Tragischen eine Stimme und Schönheit.

Ve Kudüs burada inşa oldu" "Bu karanlık şeytanlığın arasında

Und wurde Jerusalem hier erbaut, inmitten dieser finsteren satanischen

Cesedi yine kırık porselen parçaları arasında buluyoruz.

Wieder liegt die Leiche inmitten von zerbrochenem Porzellan.

arasında darunter

Jeanne, Frances ve Ivan kasırgaları, bunların arasındaydı.

Hurrikan Jeanne und Frances und Ivan waren darunter.

arasında inmitten von

Cesedi yine kırık porselen parçaları arasında buluyoruz.

Wieder liegt die Leiche inmitten von zerbrochenem Porzellan.