arasından için Türkçe-Almanca çeviriler:

durch · hindurch · zwischendurch · diğer çevirileri

arasından durch

Ama Dr. Vogel ve Yates aracılığıyla kardeşim bana döndü.

Aber durch Dr. Vogel und Yates, hab ich meine Schwester wieder.

Bir adam, ölüm ile yaşam arasında hipnoz ediliyor.

Ein Mann zwischen Leben und Tod durch Mesmerismus.

Kan ve toz arasından Bir kısrak uçarcasına koşuyor, Çayırı da çiğneyip geçiyor

Durch Blut und Staub fliegt flink die Steppenstute auf Federgras dahin

arasından hindurch

Yine de aradan insanlar sızacak.

Trotzdem schlüpfen Leute hindurch.

arasından zwischendurch

O arada evlendi tabii Cookie Pinza'yla.

Sie hat zwischendurch geheiratet. Cookie Pinza.