arazi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Länder, Land · Grundstück · Parzelle · Gelände · Gebiet · Terrain · diğer çevirileri

arazi Länder, Land

Ülkeniz soğuk ve karanlık bir nükleer araziye dönecek.

Ihr Land wird eine kalte, dunkle, nukleare Einöde sein.

O zaman bu arazi değersiz.

Dann ist dieses Land wertlos.

Ama ben arazi istemiyorum.

Aber ich will kein Land.

arazi Grundstück

Brezilya'da da mükemmel bir arazi satın aldım.

Ich habe in Brasilien ein Grundstück gekauft.

Stark San Fernando Vadisinde, Burbank'de, Sunland'de, Van Nuys'ta parsellerce arazi aldı.

Stark kaufte Grundstücke im San Fernando Valley, Burbank, Sunland, Van Nuys

Bu arazide bilinmeyen bir patojen tespit edildi.

Ein unbekannter Erreger wurde auf diesem Grundstück entdeckt.

arazi Parzelle

Bunu almak için senin arazinin altında sondaj yapıyorlar Jake.

Sie bohren unter lhrer Parzelle um dranzukommen, Jake.

Bay Rawley arazinin altında petrol olduğuna inanıyor.

Mr Rawley glaubt, unter der Parzelle ist ÖI.

Görünen o ki arazinin mineral hakları onun elinde.

Anscheinend hat sie noch die Mineralrechte für die Parzelle.

arazi Gelände

Arazi akılları karıştırıyor efendim.

Geländes verursacht einige Verwirrung, Sir

Bu da arazinin yeri.

Und das ist das Gelände.

Gerçekten bu arazi tamamen size mi ait Bay Boogersugar?

Ihnen gehört wirklich das ganze Gelände, Mr. Boogersugar?

arazi Gebiet

Tren rayı, araziyi ticari yapılaşma ve kalkınma sırasına sokuyor.

Die Zugstrecke sorgt für Ausweisung und Entwicklung gewerblicher Gebiete.

Burası baobab arazisi.

Das ist Baobab-Gebiet.

arazi Terrain

Taşlı arazi korunma sağlar. Nehir de su kaynağı sağlar.

Das felsige Terrain bietet Schutz, der Fluss eine Wasserquelle.