arkadaşınızdı

Bill ve Linda Houston Arkadaşınızdı. Değil mi?

Bill und Linda Houston waren Ihre Freunde.

Bayan Hart hukuk fakültesinden sınıf arkadaşınızdı.

Miss Hart war Ihre Kommilitonin im Jurastudium.

Rowan Morrison sınıf arkadaşınızdı, değil mi?

Rowan Morrison ist eine Klassenkameradin, nicht wahr?