arkadaşlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Freundschaften, Freundschaft · diğer çevirileri

arkadaşlık Freundschaften, Freundschaft

Chloe, bizimki gibi bir arkadaşlık tehlikeli olabilir.

Eine Freundschaft wie unsere könnte gefährlich sein.

Louis, sanırım bu güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olacak.

Louis Ich glaube, dies ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft.

Ama burada da arkadaşlık kurulabilir değil mi?

Aber man kann auch hier Freundschaften schließen, oder?