arkadaşlar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Freunde · diğer çevirileri

arkadaşlar

Hayır, ama harika bir kız arkadaşım var.

Nein, aber ich habe eine wundervolle Freundin.

Hayır, yeni bir kız arkadaşım var.

Nein, ich hab jetzt eine neue Freundin.

Gerçekten çok iyi bir arkadaş olmalı.

Sie muss eine wirklich gute Freundin sein.

Ama o senin kız arkadaşın.

Aber sie ist deine Freundin.

Ama ben, senin makinen yüzünden bir arkadaşımı kaybettim.

Aber ich habe wegen Ihrer Maschine eine Freundin verloren.

Harika bir yeni kız arkadaşım var.

Ich habe eine tolle neue Freundin.

O benim kız arkadaşım.

Sie ist meine Freundin.

Yeni bir arkadaşım var.

Ich habe eine neue Freundin.

Çok iyi bir arkadaşım.

Eine sehr gute Freundin.

Yani o da benim kız arkadaşım.

Sie ist auch meine Freundin.