arkadan için Türkçe-Almanca çeviriler:

von hinten · danach · diğer çevirileri

arkadan von hinten

O zaman Galya'nın bağımsız boyları arkasını tehdit edebilir.

Dann könnten freie Gallierstämme ihn von hinten bedrohen.

Onu arkaya geçip hakla, Mahmud!

Umgeh ihn von hinten, Machmud!

Biri beni arkamdan yakaladı.

Jemand packte mich von hinten.

arkadan danach

Ardından gerçi önce arka tarafa, tutulular bölmesine alınacaksınız, ama

Danach werden Sie zwar erst mal hinten im Gefangenentrakt aufgenommen, aber

Little Arnie, Seymour's Darling ve Best Seller arkalarında.

Danach Little Arnie, Seymour's Darling und Best Seller.