arkasına için Türkçe-Almanca çeviriler:

hinter · diğer çevirileri

arkasına hinter

Kilitli kapı arkasında gizli bir hayat?

Ein geheimes Leben hinter verschlossenen Türen?

Kasa bu duvarın arkasında bir yerde olmalı.

Der Safe sollte irgendwo hinter dieser Wand sein.

Bu işin arkasında keskin bir zeka var, Watson.

Es steckt Intelligenz hinter dieser Angelegenheit, Watson.