arkasında için Türkçe-Almanca çeviriler:

hinter · dahinter · nach · diğer çevirileri

arkasında hinter

Kilitli kapı arkasında gizli bir hayat?

Ein geheimes Leben hinter verschlossenen Türen?

Kasa bu duvarın arkasında bir yerde olmalı.

Der Safe sollte irgendwo hinter dieser Wand sein.

Bu işin arkasında keskin bir zeka var, Watson.

Es steckt Intelligenz hinter dieser Angelegenheit, Watson.

arkasında dahinter

Bunun arkasında kim var bul.

Finde heraus wer dahinter steckt.

Belki bunun arkasında onlar vardır.

Vielleicht stecken sie dahinter?

Tahmin et bunun arkasında kim var.

Rate mal, wer dahinter steckt.

arkasında nach

Arka tarafa git!

Geh nach hinten.

Arka tarafa gel.

Komm nach hinten.

Hadi çabuk, hemen arkaya saklan.

Komm. Schnell nach hinten.